Blog

Bradul, între jertfă şi vindecare

Bradul

„La noi sunt codri verzi de brad…”, scria cu mândrie poetul Octavian Goga, fără să anticipeze declinul pădurilor de brad din zilele noastre.

Toţi dăm vina pe guvernanţii care s-au aliat cu prădătorii de păduri şi au decimat una dintre cele mai de preţ valori ale neamului româ­nesc. Nu recunoaştem însă că şi noi am contribuit la acest dezastru ecologic. La fiecare Crăciun, bra­dul este jertfit inutil pe altarul snobismului nos­tru, în numele unei tradiţii străine, prin globalizarea me­diocrităţii spiritului uman. Fără îndoială, ar trebui să preţuim mai mult bradul, nu numai de Crăciun sau ca lemn de construcţie şi foc, ci mai ales pentru rolul ecologic indispensabil şi pentru minunatul său potenţial de vin­decare a bolilor.

Un mort în casă

În fiecare an, milioane de brazi sunt tăiaţi din păduri şi aduşi în casele noastre… În înţelepciunea sa nivelatoare, televizorul ne-a învă­ţat că la Crăciun nu putem supra­vieţui fără brad. Cunosc familii ext­rem de modeste, care trăiesc de pe-o zi pe alta, dar care, pentru a fi în rând cu lumea, îşi cumpără, cu bani împrumutaţi, brad de Crăciun. Jertfă zadar­nică! Ni s-a înşurubat în cap ideea că magia Crăciu­nului se produce doar în pre­zenţa bradului împo­dobit sclipitor, asociat neapărat cu cadouri aduse de Moş Crăciun (înlocuitorul de sinteză al Pruncului Iisus), aşa cum vedem în filmele americane. Mân­căm şi bem bine, ne veselim şi cântăm, uităm ce sărbătorim şi nu băgăm de seamă că în casă avem un mort: bra­dul de Crăciun. Pe crengile lui nu vor mai ciripi niciodată păsărele, vântul nu-l va mai bate, zăpada nu se va mai aşterne pe cetina lui.

Despuiat şi aruncat la gunoi 

Demersul ar putea fi considerat „excentric”, dacă nu am urmări până la capăt destinul bradului de Crăciun: containerul de gunoi. Duceţi-vă copiii şi nepoţii la containerul de gunoi după ce trec sărbă­torile. E cea mai bună educaţie ecologică. Explica­ţi-le că mândrul şi sclipitorul lor brad de Crăciun a devenit o uscătură aruncată, cu alte mizerii, la con­tainerul de gunoi. Nu vor mai dori niciodată un brad de Crăciun, mort şi umilit. Când eram mică, mă întrebau copiii de ce eu nu am brad de Crăciun, ca toată lumea. Le explicam că eu am o pădure întrea­gă de brazi, care se află la munte, la bunicul meu.

 Mucegaiuri periculoase

„Sindromul bradului de Crăciun” este cunoscut în lumea medicală ca o consecinţă a dezvoltării excesive a unor mucegaiuri care se găsesc pe tul­pina şi pe ramurile lui. În mediul natural, aceste mu­cegaiuri sunt neînsemnate şi inofensive. Odată ajun­se în casă, la căldură, mucegaiurile de pe brad găsesc condiţii favorabile de înmulţire şi ajung, în scurt timp, să colonizeze întreaga casă. Reacţia la mucegai este răceala, inflamarea gâtului, curgerea abundentă a nasului şi dezvoltarea unor alergii res­pi­ratorii. Cei mai afectaţi sunt copiii. Un studiu publicat în anul 2011 de dr. Kurlan­dsky în revista americană „Annals of Allergy, Asthma and Immunology” a evidenţiat prezenţa a 53 de tipuri de mucegaiuri diferite pe 28 de brazi de Crăciun. Studiul aminteşte lucrările de cercetare desfăşurate în 2007, care au avut ca scop monito­rizarea timp de 14 zile a aerului dintr-o casă cu brad de Crăciun. S-a constatat o creştere a numă­rului de spori de mucegai pe metru cub, de la 800, în prima zi, până la 5000, în ziua a 14-a. Pe de altă parte, cercetătorii de la „Institutul Pasteur” din Franţa arată că reacţiile aler­gice la mucegaiul bradului de Crăciun cresc în intensitate în prezenţa fumului de artificii, a produselor chimice şi a unor decoraţiuni de pe brad.

De Crăciun, uităm adesea Sărbătoritul

Ce agitaţie febrilă de Crăciun! Cumpărături, tăierea porcului, îm­po­dobirea bradului, venirea Mo­şului, primirea colindătorilor, pregătirea mesei, întâl­nirile şi petrecerile de tot felul… Toate urzesc o ţesătură diabolică, care ne acoperă ochii şi inima. Uităm de Marele Sărbătorit sau, în cel mai bun caz, îl pu­nem, formal, la coada listei de preocupări. De­testăm smerenia şi înălţăm mândria, dăm din coate, ne războim unii cu alţii şi considerăm bunăvoinţa o slăbiciune, ne depărtăm de semenii noştri năpăstuiţi şi uităm să ne bucurăm cu ade­vărat. Ne lăsăm duşi de un val ameţitor, străin de Dumnezeu. Şi totuşi, nu e bine să generalizez! Dacă jertfa bradului de Crăciun este zadarnică, îngustimea căii nu face zadarnică jertfa Mântui­torului. În ADN-ul nostru Creatorul a pus o sete copleşitoare de fericire, pe care, oricât ne-am zba­te, nu o putem atinge decât în prezenţa Domnului nostru Iisus Hristos. Cu sute de ani în urmă, Blaise Pascal spunea: „În inima fie­cărui om există un gol în formă de Dumnezeu”. Haideţi ca la acest Crăciun să ne um­plem inimile de pre­zenţa Pruncului Iisus!

Bradul, darul nepreţuit al vindecării

Valoarea terapeutică a bradului nu este sufi­cient de bine cunoscută de ro­mâni. Prin compa­raţie, popoarele scan­di­nave manifestă o preţuire remar­ca­bilă pentru brad, considerându-l un re­mediu natural indispensabil în tratarea unui nu­măr impresionant de maladii. Şi la noi, în trecut, locuitorii muntelui, precum şi călugării, au folosit răşina, mugurii, scoarţa şi cetina bradului ca medi­cament natural. Cel mai cunoscut produs natural al bradului este siropul de muguri de brad, folosit în special pentru afecţiuni respiratorii. Incon­ve­nientul legat de siropul de muguri de brad este distrugerea valoroaselor enzime şi vita­mine prin fierbere, pre­cum şi adaosul de zahăr, care perturbă buna func­ţionare a organismului. Fascinaţia mea faţă de calităţile sanogene excep­ţionale ale bradului îşi are originea în copilărie. Eram în vacanţă, la bunicul meu din Poiana Horea, în Munţii Apuseni. Zăpadă mare şi un frig de crăpau pietrele… Bunicul avea grijă de vaci, dându-le din abundenţă fân montan curat şi, o dată pe săptămână, făină de porumb amestecată cu puţină sare. Într-o zi, am rămas uimită văzând că bunicul le oferă va­cilor crengi mari cu cetină de brad. N-am văzut nicio­dată atâta lăcomie nepotolită la vaci. Au de­vorat rapid cetina, până la lemnul tare, bătându-se pentru fiecare rămurică. La uimirea mea, bunicul mi-a spus că cetina de brad e medicament pentru vaci, ca să rămână sănătoase şi să dea mult lapte. Altădată, tot la munte, în luna iunie, a nins şi am constatat cu surprindere că oile mănâncă muguri de brad, meniu neglijat cu desăvărşire înainte de nin­soare. Mult mai târziu, când am început să fiu preo­cu­pată de medicina naturistă, am revăzut în minte cele două scene şi am apreciat, mai mult decât un studiu de specialitate, instinctul animalelor de a consuma, în condiţii dificile, cetină şi muguri de brad. Ca să reziste gerurilor năprasnice, zăpezii, furtunilor vio­lente, bolilor şi dăunătorilor, bradul a fost dotat de Creator cu arme de apărare redutabile, care pot fi folosite eficient şi de om, pentru vindecarea bolilor şi întinerirea organismului. Răşina, scoarţa, cetina şi mugurii de brad au proprietăţi curative excepţionale în tratarea bolilor. Din păcate, recoltarea răşinii, a scoarţei şi a cetinii duc, de cele mai multe ori, la distrugerea bradului. În schimb, recoltarea raţională a mugurilor, de la poala brazilor maturi, nu prezintă niciun pericol pentru dezvoltarea normală a bradului. Din aceste considerente ecologice, noi am ales mugurii de brad alb (Abieti turiones), sub formă de pulbere mi­neralizată, ca produs naturist pentru vindecarea unor boli şi pentru întinerirea organismului. Nu am ales la întâmplare nici din punct de vedere terapeu­tic. Aproape întreaga mea familie a beneficiat de darul nepreţuit al mugurilor de brad, sub formă de pulbere mineralizată. Întâi, tata, care avea dureri insuportabile de coloană şi nu putea merge, s-a vin­decat perfect, fără sechele. Bunica mea, care a răb­dat peste treizeci de ani durerile de coxartroză, luând medicamente alopate, ce i-au distrus stoma­cul, acum, la vârsta de 80 de ani, nu mai acuză nicio durere, nu mai ia niciun medicament alopat, deşi şchiopătează, având un picior mai scurt. Mătuşa mea a suferit ani de zile de spondiloză cervicală şi hemoroizi; ambele boli s-au vindecat cu muguri de brad. Soţul meu, care face mult sport şi suferă adesea traumatisme osoase sau musculare, se vin­decă rapid cu pulbere de muguri de brad.

Mugurii de brad

Gemoterapia ne spune că mugurii sunt repre­zentarea minimală a plantei integrale, a informa­ţiilor sale genetice şi a proprietăţilor fiecărui ţesut al plantei. Această particularitate este legată de ce­lu­­lele meristem din compoziţia mugurilor de brad, celule care au rol de creştere şi diviziune şi care pot fi considerate motorul de construcţie al în­tregului copac. O singură celulă embrională meristem din muguri poate reconstrui, in vitro, întregul brad. Compoziţia mugurilor de brad este extrem de complexă: proantocianidine (taninuri condensate), rezine, uleiuri eterice, mo­no­terpene, acizi organici, substanţe amare, ceruri, fitoncide (antibiotice vege­tale), gume, calciu, magneziu, potasiu, siliciu, sulf, fier, cupru, carotenoide şi vitaminele C, B1, B2, E, PP şi K. Proan­to­cianidinele, descoperite în ultimul de­ceniu în mugurii de brad, sunt antioxi­danţi foarte puternici care elimină efi­cient radicalii liberi din organism. Stu­diile indică faptul că puterea antioxidantă a proanto­cianidinelor este de 20 de ori mai mare decât cea a vitaminei C şi de 50 de ori mai mare de­cât cea a vitaminei E. Cerce­tă­rile sugerează că aceşti compuşi fito­chimici sunt benefici în multe sfere ale sănă­tăţii: for­marea colage­nu­lui, asigurarea elasti­cităţii şi flexibilităţii ţe­suturilor din articulaţii, artere, vene şi inimă etc.

La ce sunt buni mugurii de brad

* Dureri articulare, artrite, ar­tro­ze – Prin exer­­citarea unei acţiuni regeneratoare, analgezice şi antiinflamatoare asupra cartilagiilor, mugurii de brad reprezintă un remediu natural rapid şi eficient pen­tru durerile articulare. În general, după doar câte­va zile de administrare a pul­berii mineralizate de muguri de brad, durerile încetează. Tratamentul trebuie însă continuat minimum 3 luni, pentru a con­solida rezultatul şi pentru supri­marea cauzei care a generat durerea.

* Osteoporoză, deminerali­za­re, parodon­toză – Mugurii de brad determină remineralizarea şi regene­ra­rea ţesutului osos, îmbunătăţind arhi­tectura, densitatea şi rezistenţa osului. Consumul de muguri de brad previne carenţa minerală şi contri­buie, în aso­ciere cu pulberea mineralizată de ardei iute, la combaterea cariilor dentare şi a paro­dontozei.

* Dureri musculare – Mugurii de brad, sub for­mă de pulbere mine­rali­zată, pot fi  utilizaţi cu bune rezultate în trata­mentul leziunilor musculare, prin exercitarea unei triple acţiuni: analgezice, trofice şi rela­xante.

* Tratarea muşchilor netezi şi con­junc­tivi – Revigorarea şi regenerarea muş­chilor netezi care înconjoară vasele sanguine poate fi obţinută cu succes prin consumul de muguri de brad. Facem re­ferire mai ales la venele afectate de varice, precum şi la tratarea muşchilor con­junctivi ai ochilor.

* Anemie – Mugurii de brad au efecte puternice de vitaminizare şi mineralizare a orga­nismului. Este recunoscută acţiunea de stimulare a eritropoiezei (pro­cesul de formare a globulelor roşii din sânge) şi de reglare co­rectă a meta­bolismului prin aportul mugurilor de brad.

* Curăţare de intestine şi detoxi­fiere – Pulberea mineralizată de muguri de brad determină o acţiune de precipitare a protei­nelor lipite nesă­nătos de tubul digestiv şi condu­ce la o eliminare efi­ci­entă a toxinelor din or­ganism. Concomitent, are loc şi o distrugere ra­pidă a unor microor­ga­nisme pato­gene de la nivelul tubului digestiv. La începutul tratamen­tului, se elimină materii fecale şi gaze urât mi­rositoare, fapt ce nu trebuie să constituie motiv de îngrijorare, deoarece este un semn pozitiv că re­mediul îşi face pe deplin datoria de curăţare şi de­toxifiere a colonului.

* Afecţiuni reno-urinare – Rezinele, pro­anto­­cianidinele şi fitoncidele (antibioticele ve­ge­tale) din compoziţia pulberii minerali­zate de muguri de brad au o acţiune cu­rativă blândă asupra bolilor reno-urinare, cum ar fi cistita, nefrita, microlitiazele şi infecţiile urinare. Tratamentul durează minimum o lună.

* Stimulare gonade – Studiile de cercetare au demonstrat că fitohormonii şi uleiul eteric din mugurii de brad au o ac­ţiune evidentă de stimulare a gonadelor (glandele sexuale embrionare). Aceste sub­stanţe naturale ajută mai ales la re­glarea balanţei hormonale sexuale la fe­mei, intervenind ca tonic şi revigorant sexual şi redând, în unele cazuri, ferti­litatea.

* Hemoroizi – Prin acţiunea sa be­nefică asupra muşchilor netezi care în­conjoară vasele sanguine, pulberea mineralizată de muguri de brad s-a dovedit benefică şi în cazul hemoroizilor. Ca efect, venele ano-rectale afectate de acest tip de varice îşi îmbunătăţesc struc­tura de rezistenţă şi nu mai per­mit o dilatare patologică la acest nivel. În plus, mugurii de brad generează în organism o acţiune complexă descon­gestionantă, an­tiinfla­matoare, antibacteriană şi anti­virală, care conduce la o însă­nătoşire durabilă a venelor a­fec­tate de boala hemoroidală.

* Întinerire şi rege­ne­rare celulară – Mugurii de brad asigură organismului o incredibilă bogăţie de elemente nutritive, care reprezintă cără­mizile de bază ale reconstruc­ţiei celulare şi ale întineririi. În  fiecare clipă, mii de celule din organismul nostru mor şi trebuie înlo­cuite cu altele noi. Celulele meristem din mugurii de brad exercită o acţiune intensă de înnoire celu­lară. Proanto­cia­nidinele, alături de fitohormoni, vitamine şi enzime se luptă din răsputeri cu radicalii liberi, apărând organismul de îmbătrânire. Graţie mugurilor de brad, oasele noastre vor fi mai puternice, articula­ţiile mai flexi­bile, dinţii mai sănătoşi, vederea mai bună, vasele de sânge mai rezistente şi mai elastice, digestia mult îmbu­nătaţită, iar tonusul general, po­zitiv.

Cum se administrează pulberea de muguri de brad

Pulberea de muguri de brad este un produs românesc inovativ, natural 100%, fără adaosuri de substanţe chimice de sinteză. De obicei, se ia câte o linguriţă plină (cca 5 g) de pulbere, cu puţină apă, înainte cu 15 minute de mesele principale. E reco­mandabil să se ţină în gură, sub limbă, 5-10 minute, deoarece sub limbă se află una dintre cele mai vascularizate părţi ale corpului omenesc. În mo­men­tul în care pulberea interacţionează cu saliva şi enzimele din gură, se iniţiază un proces important între gură, creier şi tractul digestiv. Mai simplu spus, din gură e transmis un semnal spre creier, con­ţinând informaţii despre calităţile şi efectele posi­bile ale pulberii. Creierul procesează acest semnal şi comunică tractului digestiv că, în curând, va intra în contact cu un produs natural binefăcător.

Se apropie Crăciunul! Vom săr­bători creşti­neşte Naşterea Dom­nului nostru Iisus Hristos. Fie ca această sărbătoare să ne găsească sănătoşi şi bu­curoşi, cu sufletele deschise şi lu­minate de coor­donatele crucii: pe ver­ticală, o atitudine de slăvire şi ascultare a Mântuitorului, iar pe orizontală, pace, bunăvoire, altruism şi empatie faţă de semeni. Cât despre brad, ar fi bine să-l preţuim mai mult, pentru frumuseţea lui naturală şi pentru comoara sănătăţii ascunsă în mugurii lui.

Georgiana Căucean – consilier nutriţie,

ALIMENTE GERIATRICE SRL,
POIANA HOREA
Tel.  0729668108,
E-mail:  
info@alimente-geriatrice.ro
Web: www.alimente-geriatrice.ro

(Articol publicat in Revista Formula AS nr. 1345 (48) / 13-20 decembrie 2018)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *